Tue yhdistyksemme toimintaa liittymällä jäseneksi


Jäsenmaksu on yksi tapa tukea yhdistyksemme toimintaa. Liittyminen Elämä koirille ry:n jäseneksi tapahtuu täyttämällä alla oleva jäsenhakemuslomake. Jäsenyys on voimassa sen kalenterivuoden ajan, jona olette jäsenmaksun maksaneet. Lomakkeen täytettyänne voitte maksaa jäsenmaksun yhdistyksemme tilille FI74 1452 3000 1165 79 käyttämällä viitettä 4624. Viestikenttään tulee kirjoittaa nimi, sukunimi sekä sähköpostiosoite.
Jäsenmaksu vuodesta 2019 on 20 euroa.


Lämpimät kiitokset avustanne ja tuestanne
Elämä koirille ry